Leden

  • Eindhoven en Heerlen
  • Ik ben sinds 2021 met pensioen.
    Ik heb op 5 maanden na 50 jaar gewerkt, waarvan meer dan 45 jaar bij de overheid.

Jacob de Jong

College voor Toetsen en Examens

  • Clustermanager Staatsexamens VO

Louise Wachters

Gepensioneerd

  • Ervaring als surveillant, zowel op papier als digitaal

Diana Krouwel

Strabrecht College

Evelyn Dijkstra

Cals College IJsselstein

  • ‘s-Hertogenbosch
  • Groningen