Leden

 • Docent economie en bedrijfseconomie

 • Utrecht
 • Communicatieadviseur

Monique Gribnou

Startcollege Harderwijk

 • KAMPEN
 • ik werk vanaf augustus 2022 bij het Startcollege in Harderwijk, bij zowel de vavo als de ISK

Anja Ubbens

Onderwijsenmeer.nl

 • Sneek
 • Als gepensioneerde houd ik me met tal van vrijwilligersactiviteiten bezig.
  In mijn werkzame tijd ws ik vele jaren groepsleerkracht en directeur in het basisonderwijs.

René Hellinga

Dienst Uitvoering Onderwijs

 • DUO Groningen
 • Procesregisseur examens VO
  Blijf iedere dag op zoek naar balans

Janet Pras

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

 • Groningen
 • Manager Examens OCW

Jorn Ruiter

DUO staatsexamens

 • ** 36 jaar mogen les geven
  ** sinds 2012 genietend van onze vrijheid
  ** 6 prachtige en lieve kleinkinderen

Angélique Coenraads- Geurtjens

College voor Toetsen en examens

 • CvTE, Utrecht
 • Programmamanager Staatsexamens vo

Petra Corvers

Staatsexamen Vmbo Duits

 • Tilburg
 • AVV Duits Vmbo
  Vakvoorzitter regio zuid

Violet Annaert

College voor Toetsen en Examens

 • Projectleider, project- en programmamedewerker

Ina Fekkes-Laninga

Dienst Uitvoering Onderwijs

 • Adviseur analyse examens OCW